NRI en Biografie Instituut

Het initiatief om een wetenschappelijk verantwoorde biografie van Groen van Prinsterer te schrijven is primair ondergebracht bij het ‘Neo-Calvinism Research Institute’ van de Theologische Universiteit Kampen-Utrecht. Daarnaast is deze biografie ook verbonden aan het Biografie Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen. Vanuit het NRI en het Biografie Instituut begeleiden George Harinck en Hans Renders dit project.