Comité van aanbeveling

Dit project wordt gesteund door het volgende comité van aanbeveling:

Balkenende, Prof. Dr. J.P. (Jan Peter); voormalig minister-president
Bertram – Troost, Prof. Dr. G.D. (Gerdien); hoogleraar VU Amsterdam
Bijsterveld van, Prof. Dr. S.C. (Sophie); hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen
De Graaf, Prof. Dr. B. (Beatrice); hoogleraar Universiteit Utrecht
Geest van, Prof. Dr. P.J.J. (Paul); hoogleraar Universiteit Tilburg en EUR Rotterdam
Heerma, Drs. P.E. (Pieter); fractievoorzitter CDA
Kuiper, Prof. Dr. R. (Roel); rector en hoogleraar TU Kampen|Utrecht
Reuver De, Ds. R. (René); scriba PKN
Schans van der, Drs. A.A. (Ton); docent geschiedenis De Driestar; voorzitter VGN
Segers, Drs. G.J. (Gert-Jan); voormalig fractievoorzitter ChristenUnie
Staaij, van der, mr. C.G. (Kees); fractievoorzitter SGP

Balkenende, Prof. Dr. J.P. (Jan Peter); voormalig minister-president

Prof. Dr. R. (Roel) Kuiper, rector en hoogleraar TU Kampen|Utrecht

Roel Kuiper over Groen van Prinsterer

Ds. R. (René) de Reuver, scriba PKN

Denk en leef groen   

Onze tijd, en zeker ook de natuur – de schepping! –  vragen om groene bijdragen vanuit de staat en vanuit de kerk. 

Bij deze groene bijdragen zal nagenoeg niemand denken aan Groen van Prinsterer. Wat wist deze 19e-eeuwer van vragen over klimaat en duurzaamheid?

Het is waar, Groen leefde in een andere tijd en  richtte zich op andere zaken dan wij. Toch waag ik de stelling dat Groen zijn bijdrage fundamenteel is voor het zoeken naar  antwoorden op de grote vragen van onze tijd. 

Bij een Groen profiel horen – om slechts drie dingen te noemen: 

* ruimte om te denken vanuit een eigen morele en politiek overtuiging

* niet meegaan in politiek centralisme van cultureel eenheidsdenken 

* ruimte scheppen voor onderwijs vanuit de overtuiging en het geloof van ouders.

Groen kleurt ons denken. Niet alleen in de kerk, maar ook in de samenleving. In zijn eigen woorden: “Christenen worden niet geroepen tot een enghartige conventikel-godsdienst, met verwaarlozing van de grote maatschappelijke vraagstukken, die zonder hun medewerking niet opgelost kunnen worden.” 

Groen: “De leus van Thorbecke was: het kan niet anders. De mijne: ik mag niet anders.” 

Kortom, denk en leef groen.

mr. C.G. (Kees) van der Staaij, fractievoorzitter SGP