ANBI

We hebben al een grote sprong kunnen maken dankzij gulle donaties, maar we hebben uw steun nodig voor het laatste duwtje. Onze stichting heeft de ANBI (algemeen nut beogende instelling)-status, dat betekent dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

De stichting biedt ook een unieke kans voor vermogensfondsen om hun giftdoelstelling te vervullen en een onschatbare erfenis te helpen onthullen!

Uw gift of donatie is welkom op bovenstaand bankrekeningnummer. Stuur een email naar de secretaris (groenvanprinsterer@solcon.nl) om u aan te melden als donateur. Dan krijgt u ook de nieuwbrief in uw emailbox.

Naam                  Stichting Wetenschappelijke Biografie Groen van Prinsterer

Contactadres     Herfst 41, 8251 NR Dronten

E-mail                 groenvanprinsterer@solcon.nl

Internet              www.groenbiografie.nl

KVK-dossiernummer: 77348923

RSIN of fiscaal nummer: 8609.80.121

Bankrekeningnummer: NL34 RABO 0367 9908 65 t.n.v. Stg Wetensch Biografie Groen

Doelstelling

  • De stichting stelt zich ten doel de wetenschappelijke reflectie op het leven en werk van mr. Guillaume Groen van Prinsterer (1801-1876) en zijn actuele betekenis te bevorderen, alsmede het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
  • De stichting beoogt het algemeen nut. De stichting heeft geen winstoogmerk.


Bestuurssamenstelling

  • Drs. Jan Waaijer (voorzitter)
  • Drs. Koos Karssen (vicevoorzitter)
  • Drs. Gauke Zijlstra (secretaris)
  • Drs. Jan Schippers (penningmeester)

Beloningsbeleid

  • De bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning, enkel een vergoeding van de gemaakte kosten voor activiteiten of uitgaven ten behoeve van de stichting
  • De PhD-onderzoeker die in dienst is van de stichting wordt beloond volgens de geldende CAO voor universitair personeel.


Documentatie:

Beleidsplan 2023
Jaarverslag 2022

Begroting 2021-2024

Jaarverslag 2021

Jaarrekening 2021