De biograaf

Ik ben Gertjan Schutte, de biograaf van Groen van Prinsterer. Ik heb geschiedenis gestudeerd in Rotterdam en ben na mijn afstuderen verhuisd naar Florence. Daar heb ik aan het Europees Universitair Instituut onderzoek gedaan naar sociale en economische ideeën aan het einde van de 18e eeuw, een periode waarin de maatschappij net als nu sterk veranderde.

Nu ben ik bezig met een biografie van Willem Groen van Prinsterer (1801-1876), een van de veelzijdigste Nederlanders van de negentiende eeuw. Als werktitel van deze biografie hanteer ik: Groen van Prinsterer: Antirevolutionair activist. Die combinatie van woorden – een betrokken activist tegen de revolutie – dekt wat mij betreft de lading van wat hij allemaal heeft gedaan.

Hij is vooral bekend als parlementariër; jarenlang pleitte hij in de Tweede Kamer voor vrijheid van onderwijs. Daarnaast zette hij zich in tegen slavernij, behoud van monumentaal erfgoed, voor armenzorg in Nederland en schreef hij talloze boeken en brochures.

Over Groen is heel veel geschreven, maar een uitgebreide biografie is er nog steeds niet. Het is aan mij om daar verandering in aan te brengen. Dat doe ik door Groens talloze brieven te lezen en ook te speuren naar sporen van Groen in allerlei archieven.

Die speurtocht levert de bouwstenen van een uitgebreide Groenbiografie, waarin zijn boeiende leven de aandacht krijgt die het verdient.